Trang chủ

Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Thông báo mới
 • Đã cập nhật avatar tài khoản các server tăng sub/follow fb server 782, 776, 775 và tăng like/follow page fb server 777, 778. Giá tiếp tục giảm sâu, tốc độ hiện đang cực nhanh!

  14:04 03/12/2023

 • Khuyến mại 10% giá trị khi nạp tiền vào hệ thống (Chỉ áp dụng khi nạp tiền tự động đúng cú pháp qua ngân hàng hoặc thẻ cào). Thời gian KM từ 00:00:00 ngày 01/12/2023 đến hết 23:59:59 ngày 01/12/2023. Chúc quý khách hàng tháng mới phát tài, phát lộc!

  16:39 30/11/2023

 • Giảm giá dịch vụ tăng sub/follow Facebook server 782, tăng sub page fb server 777, giá chỉ từ 20 đ (Đại lý) đến 25 đ (Thành viên).

  11:19 28/11/2023

 • Mở lại dịch vụ tăng 4000 giờ xem youtube, giá sẽ giảm trong thời gian tới nếu ổn định!

  20:40 22/11/2023

 • Thêm mới server 816 817 tăng view youtube giá tốt hơn, youtube đang nhả dần thời gian tới giá sẽ tiếp tục giảm nếu ổn định!

  22:42 19/11/2023

Đơn hàng mới
 • ...2605Server 694SL: 120 9 giây trước
 • ...2605Server 694SL: 120 18 giây trước
 • ...1612Server 735SL: 1000 19 giây trước
 • ...5031Server 764SL: 1000 20 giây trước
 • ...6226Server 760SL: 20 22 giây trước
 • ...8548Server 179SL: 50 26 giây trước
 • ...1612Server 784SL: 1000 35 giây trước
 • ...1134Server 179SL: 52 36 giây trước
 • ...xiaoServer 760SL: 1000 36 giây trước
 • ...ercyServer 760SL: 1000 36 giây trước
 • ...cateServer 760SL: 50 40 giây trước
 • ...2605Server 694SL: 120 42 giây trước
 • ...heeeServer 760SL: 123 42 giây trước
 • ...t123Server 171SL: 10 51 giây trước
 • ...cateServer 760SL: 80 1 phút trước
 • ...9292Server 760SL: 500 1 phút trước
 • ...heeeServer 760SL: 158 1 phút trước
 • ...101cServer 531SL: 50 1 phút trước
 • ...9999Server 762SL: 17 1 phút trước
 • ...4129Server 147SL: 200 1 phút trước
 • ...101cServer 762SL: 8 1 phút trước
 • ...8548Server 760SL: 55 2 phút trước
 • ...5694Server 765SL: 400 2 phút trước
 • ...9292Server 782SL: 600 2 phút trước
 • ...heeeServer 760SL: 115 2 phút trước
 • ...hienServer 179SL: 50 2 phút trước
 • ...hienServer 760SL: 30 2 phút trước
 • ...dungServer 179SL: 200 2 phút trước
 • ...heeeServer 760SL: 134 2 phút trước
 • ...8888Server 760SL: 100 2 phút trước
 • ...ercyServer 760SL: 100 2 phút trước
 • ...0396Server 179SL: 50 2 phút trước
 • ...8548Server 760SL: 55 3 phút trước
 • ...nstaServer 762SL: 7 3 phút trước
 • ...6566Server 694SL: 100 3 phút trước
 • ...nstaServer 809SL: 50 3 phút trước
 • ...8548Server 760SL: 55 3 phút trước
 • ...6566Server 694SL: 250 3 phút trước
 • ...heeeServer 760SL: 126 3 phút trước
 • ...2404Server 354SL: 1000 3 phút trước
 • ...uyenServer 775SL: 2000 3 phút trước
 • ...ercyServer 775SL: 2000 3 phút trước
 • ...6566Server 694SL: 300 3 phút trước
 • ...9390Server 728SL: 1000 4 phút trước
 • ...1638Server 760SL: 100 4 phút trước
 • ...6566Server 694SL: 300 4 phút trước
 • ...heeeServer 760SL: 152 4 phút trước
 • ...n158Server 778SL: 1000 4 phút trước
 • ...8548Server 760SL: 55 4 phút trước
 • ...nmiuServer 760SL: 20 4 phút trước
Hỗ trợ
Chat Messenger